19 juni 2022 

Ik heb geen auto, geen kinderen, geen huisdieren.

Ik eet biologisch, scheid mijn afval, stem Partij voor de Dieren, bankier duurzaam.

Dus mooi dat ik verder geen poot uitsteek voor 't milieu!

Waarom zou ik me überhaupt bekommeren om 't lot van ‘toekomstige generaties’? Grote kans dat het net zulke enorme eikels zijn als wij. Laat maar lekker creperen.

Nee, in de mensenmassa die op 19 juni jongstleden aanstaande door Rotterdam sloft, zul je mij niet treffen. Wel hoop ik - in ernst & van harte - dat de klimaat- en milieumars een groot succes wordt.

P.S. Om nog even verder uit te wijden over mijn voortreffelijkheid: ik heb geen smartphone, ik raap wel afval van derden op, inclusief postelastieken die door vogels zouden kunnen worden aangezien voor regenwormen, eventuele pakketjes haal ik zelf af op pakketverzamelpunten, ik composteer, en op een biologisch volkstuinencomplex heb ik een landje met zoveel wilde planten dat mijn bijdrage aan 't herstel van onze biodiversiteit onschatbaar mag worden geacht. En ik wil niemand op ideeën brengen, maar mocht het zijne majesteit behagen mij volgend jaar een lintje op te prikken, dan zal ik serieus overwegen mijn lidmaatschap van het republikeins genootschap op te zeggen.

Doei.