ruis

‘Veel dingen niet zien, niet horen, niet op zich af laten komen – elementaire intelligentie, eerste bewijs voor het feit dat je geen toevalligheid maar een noodzaak bent. Het gangbare woord voor dit instinct van zelfverdediging is smaak. Zijn imperatief beveelt niet alleen nee te zeggen waar het ja ‘onzelfzuchtigheid’ zou betekenen, maar ook zo weinig mogelijk nee te zeggen. Zich isoleren, zich afzonderen van alles wat steeds maar weer opnieuw het nee nodig zou maken.’

Friedrich Nietzsche, Ecce homo (2005 [1888];p.48). Vertaald uit het Duits door Pé Hawinkels/Paul Beers, onder eindredactie van Hans Driessen.

Als je verstandig bent – wat je niet bent, want dan zat je nu wel een papieren boek te lezen – verricht je geen onbetaald werk voor de aandeelhouders van ondernemingen die ons ‘de’ ‘sociale’ ‘media’ hebben gebracht en blijf je daarentegen, net als Martijn Knol en Friedrich Wilhelm Nietzsche, ver uit de buurt van beeldschermen die als onzalige ruismachines fungeren.

Een tip Tynerzijds. Zomaar.

Soundtrack: I don't care if being with you / Is meaningless and ridiculous / If it's wrong or right. / I'm gonna give you my love tonight / And tomorrow night 'cause / You're my, baby, you're my favourite waste of time. / My, baby, you're my favourite waste of time.