Elders – nieuw kortverhaal voor Passionate Magazine

Voor het januari/ februari nummer van Passionate Magazine (jaargang 20, nummer 1) dat vandaag is ver-schenen, een special over literatuur en nieuwe media, heb ik een kortverhaal geschreven: Elders. Je vindt het verhaal op de zesde pagina van het fraaie, papieren kleurentijdschrift, althans: daar begint het.

Het nieuwe Passionate Magazine bevat interviews met Ruben van Gogh en Alex Boogers, poëzie van Conchitta Bottse, Annelie David en Nanne Nauta, korte verhalen van Martijn Knol en Yorgos Dalman en essays/artikelen van Ward Wijndelts, Alek Dabrowski, Maarten Das, Sidney Vollmer en Basje Boer (de laatste schrijft o.a. over Renzo Martens’ geweldige, woestwoedende Enjoy Poverty (2009)). Ook in het nummer: strips van Bart Vantieghem en een fotostrip van Ype Driessen.

Passionate Magazine is te koop in de boekwinkel en via de website van het tijdschrift (geen verzendkosten).

Cover: Vuurrood (portret Ruben van Gogh: Maarten Kools).

Eerder: Thuis.

Soundtrack: Born To Be Alive.

‘Die soundtrack begrijp ik niet.’
‘Lees eerst die Passionate maar.’