Kadaver

Niet dat ik alles weet, maar in de trein zaten drie meisjes waarvan twee en drie het woord ‘kadaver’ niet bleken te kennen toen dat door één werd gebruikt in een overigens grammaticaal correcte zin.
‘Kadaver? Ik dacht dat dat een groente was,’ zei nummer 2 giechelend.
‘Ik weet niet wat het volgens júllie betekent,’ zei 3, ‘maar het is óók een plaatsnaam – een oom en tante van mij hebben er een boerderijtje waar ze twee keer per jaar naar toegaan. Dus.’