wereldbibliotheek

 Portret van de kunstenaar met zijn uitgever, Koen van Gulik (links), Wereldbibliotheek.  

'Waarom kijkt je uitgever niet in de lens?'
'Ik denk omdat hij vindt dat hij zijn blik altijd op de tekst gevestigd moet hebben - en bij ontstentenis van een tekst op de auteur.'
'En wat is dat witte op  je mouw? Één of andere reclame?'
'Een papieren sticker met m'n naam erop. Lang verhaal. Doet 'r niet toe.'

Uitgeverij Wereldbibliotheek - boeken die blijven.

Soundtrack: Vivre libre.

Gefotografeerde foto: magische spiegel.