rechten, plichten

'Een burger moest volgens Van Mierlo meer willen zijn dan een consument. De staat was geen winkel en de klant dus geen koning. Burgerschap bracht rechten én plichten met zich mee.'

Hubert Smeets, Een wonderbaarlijk politicus, Hans van Mierlo 1931-2010 (2021;p. 473)