weg met het koningshuis


‘Het marktdenken staat haaks op het politieke, omdat het gericht is op het individu en niet op de samenleving (‘het algemeen belang’); omdat het gericht is op de korte termijn en niet op de toekomst; omdat het gericht is op uniformering en niet op diversiteit; omdat het gericht is op kwantiteit en niet op kwaliteit; omdat het financieel-economisch en niet sociaal-cultureel van aard is.’

Herman Tjeenk Willink, Groter denken, kleiner doen, een oproep (2018;p.111)

Mooi geschreven is 't niet, het nieuwe boekje van Minister van Staat Herman Tjeenk Willink (1942), en in z’n beknoptheid is de tekst zo algemeen en abstract dat ze gaat zweven, wel houdt de auteur een sympathiek pleidooi voor bewaking en verbetering van de democratische rechtsorde. Vooral het economisch denken, stelt hij, blijkt sinds de ontzuiling een bedreiging voor onze samenleving.

Een tikkeltje funest is dat H.T.W., zonder inhoudelijke aanleiding, twee futloze citaten van leden van het koninklijk huis in Groter denken, kleiner doen heeft verwerkt. Zijn boekje bevat geen enkele quote van een verpleger, politieagente of schoolmeester, maar dus wel van ‘koning Willem-Alexander’ (p.48) en ‘koningin Beatrix’ (p.60). Waarom? Wat de Van Oranjes opmerken is wijs, want zij zijn lid van het koninklijk huis. Come on! Zonder reden een podium bieden aan je rijke, machtige vriendjes… alsof je nepotisme en klassenjustitie voorstaat. En dat in een publicatie waarin je concludeert dat integriteit en onderling vertrouwen cruciaal zijn in de relatie tussen burger en overheid.

Nee.

Voor het koningshuis is in een inclusieve samenleving geen plek.

Lever de koning in!

‘Heb je nog altijd de droom om ooit commissaris van de koning in Friesland te worden?’
‘Zeker weten! Hoezo?’