De Sisyphus - verdomd handig karretje

Behalve lite-raire romans ontwik-kelen we bij Mar-tijnKnol Punt En El slash Martijn Knol Punt Blogspot Punt Kom ook tal van nieuwe consu-mentenproducten en Business-to-Business oplossing-en. Aanstaande maandag heeft onze afdeling R&D het genoegen een heel nieuwe transporttoepassing te presenteren: de hypermoderne Sisyphus 2.0 waarmee zowel koele als gebakken lucht kan worden ver-plaatst. Hoewel deze innovatie primair is bedoeld voor politici, ondernemers en literair agenten, verwachten we er op termijn een veel groter publiek mee te kunnen bedienen. #trots!

In dezelfde collectie: Verdomd handig karretje (I).