Over het belang van een goede openingszin - exercises de style (V)

H.J.A. Hofland begon zijn column in de NRC van afgelopen donderdag (p. 11) als volgt:

'Het zal begin jaren zestig geweest zijn dat ik in het archief van een omroep...'

J.L. Heldring begon diezelfde dag in diezelfde NRC (p. 16) met:

'Het moet een jaar of veertien geleden zijn geweest dat er in Vrij Nederland...'

Over de column van Jérôme Louis Heldring zou nog een hoop interessants op te merken zijn, maar eerlijk gezegd heb ik er vooral een beetje zzz, zzz, zzzware oogleden van gekregen.