Een berg emotie

'Zijn blik is een gepijnigde, waarbij zijn twee uiterst expressieve wenkbrauwen omhooggaan, als een brug die opengaat voor een binnenschip - de lading is een berg emotie.' In het jongste nummer van De Gids een pienter, precies, vrolijk essay - mét voetnoten - van Daniël Rovers over Theo Maassen. Het is, blijkens noot 14: 'Over het romantische verlangen in het cabaret een andere keer', niet de laatste in de serie die ooit begon met dat stuk over Teeuwen.