binnenstadse tabaksplant
‘De enige Nicotiana Sylvestris die zichzelf tijdens de hitte niet heeft opgerookt.’