'Hé, alweer een pallet!' (VII)

'Een romankunst, of onverschillig welke kunst, die zich zou beperken tot een bepaald publiek, is evenmin kunst, als wetenschap die zich beperkt tot een bepaald publiek wetenschap is.'

Willem Frederik Hermans in het essay Antipathieke roman-personages (1960) dat is opgenomen in Het sadistisch universum 1 (1964).